Jaar​verslag 2018
Jaar​verslag 2018
Download
Center

Informatie voor aandeelhouders

Evolutie van het aandeel

Evolutie van het aandeel over 5 jaar (EUR)
Evolutie van het aandeel in 2018 (EUR)

Dividendbeleid

De Raad van Bestuur heeft sinds 2016 een nieuw dividendbeleid vastgelegd: een dividend dat tot 10 % per jaar zou moeten stijgen, onder voorbehoud van eventuele onvoorziene omstandigheden.

Voor het boekjaar 2018 bevestigt de Raad van Bestuur van IMMOBEL dat het dividend met 10 % stijgt, tot EUR 2,42 per aandeel.

2,42 EUR
/aandeel bruto dividend 

+ 10 %
Brutodividend ten
opzichte van 2017

Evolutie van het dividend over 5 jaar (EUR)

aandeelhoudersstructuur

In uitvoering van artikel 29 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van de deelnemingen in emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, werd IMMOBEL door volgende Aandeelhouders op de hoogte gebracht dat ze volgende deelneming hadden: %V/H AANDELENTOTAAL

AANDEELHOUDERS

AANTAL AANDELEN

%V/H AANDELENTOTAAL

A3 CAPITAL NV (en een verbonden vennootschap), metmaatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Akenkaai 52 5.875.369 58,77  %
IMMOBEL NV, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Regentschapsstraat 58 1.185.603 11,86  %
CAPFI DELEN ASSET MANAGEMENT NV met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan 178 412.196 4,12  %
FREE FLOAT 2.524.188 25,25  %
Totaal 9.997.356 100 %
Aandeelhouderschap op 17/01/2019 (%)

Financiële agenda

Bekendmaking van de jaarresultaten 2018 29 maart 2019
Gewone Algemene Vergadering 2019 23 mei 2019
Bekendmaking van de halfjaarlijkse resultaten 2019 19 september 2019
Bekendmaking van de jaarresultaten 2019 maart 2020
Gewone Algemene Vergadering 2020 22 mei 2020