Jaar​verslag 2018
Jaar​verslag 2018
Download
Center

België

Wij hebben in 2018 ons plan voortgezet om signatuurprojecten van grote architectuurwaarde te ontwikkelen, in het bijzonder in Brussel. ADEL YAHIA,
CHIEF DEVELOPMENT OFFICER

557.400 M² 
Totaal van Belgishe Portefeuille

99.800 M²
Kantoren

4.378
Wooneenheden

408 HA
Verkaveling 

Residentieel
Kantoren
Gemengd
Landbanking development
Landbanking

Marktanalyse

Residentieel

 • De mediane Belgische huizenprijzen stegen met 3,9 % tot 223.333 EUR (tot en met Q3 2018) en de prijzen van appartementen met 2,5 % tot 182.000 EUR.
 • De woningbouw is zeer sterk en heeft vorig jaar een record van 43.000 nieuwe appartementen opgeleverd.
 • Institutionele beleggers tonen een grotere belangstelling voor beleggingen in bulkverkoop/meergezinswoningen.

Kantoormarkt

 • De bezetting van de Brusselse kantoorruimte lag in 2018 met 388.000 m2 perfect in lijn met het voorbije decennium.
 • De flexkantorenactiviteit in Brussel bereikte een record van 64.000 m2 of 16% van de totale activiteit.
 • De totale investering in België van 5 miljard EUR in commercieel vastgoed is een van de grootste ooit opgetekende volumes.

Landbanking

 • België is het meest bebouwde land in Europa, met een patrimonium dat 6 % van de totale oppervlakte bedraagt.
 • Buitenstedelijke ontwikkelingen zijn mogelijk moeilijker, met steden en gemeenten die nadrukkelijk hun stadskernen wensen te versterken.
 • De reconversie van kantoren naar huisvestiging zet zich verder. Ontwikkelaars betalen tussen 700 tot 1.000 EUR/m2 voor projecten in de Brusselse buitenwijken. ukkelijk hun stadskernen wensen te versterken.

Onze projecten in België

 • Slachthuissite - Antwerpen

  240.000 M²

  Slachthuissite - Antwerpen

  • In ontwerpfase.
 • Universalis Park - Brussel

  110.000 M²

  Universalis Park - Brussel

  • Fase 1: 15.000 m² - 90 % verkocht.
  • Fase 2: ± 40.000 m² - indiening bouwvergunning en milieuvergunning Q4 2018.
 • O'Sea - Oostende

  88.500 M²

  O'Sea - Oostende

  • Fase 1: (O’Sea Charme): bouwwerken aan de gang - 80 % verkocht.
  • Fase 2: (O’Sea Beach): stedenbouwkundige vergunning ingediend in mei 2018.
 • Belair (RAC 4) - Brussel

  58.100 M²

  Belair (RAC 4) - Brussel

  • Procedure voor de milieueffectrapportage afgesloten en wijzigende vergunning ingediend eind november 2018 voor een project van de hand van architect Max Dudler.
  • Start van de fase van het openbaar onderzoek voor de vergunning begin 2019.
 • Ernest - Brussel

  50.000 M²

  Ernest - Brussel

  • Fase 1: Studentenwoningen & rusthuis - 100 % verkocht en volledig opgeleverd.
   Residentiële ruimtes: 99 % verkocht en volledig opgeleverd.
  • Fase 2: appartementen in verkoop (meer dan 80 % verkocht), handelszaken, crèches en vrije beroepen te koop.
   Bouwwerken in uitvoering.
   Hotelgedeelte - 100 % verkocht. Parking “Keyenveld” - 53 % verkocht.
 • Vue Verte - Jambes

  17.500 M²

  Vue Verte - Jambes

  • Fase 1: 93 appartementen - 18 % verkocht.
  • Fase 2: 98 appartementen - voorzien voor 2020.
 • Parc Seny - Oudergem

  13.200 M²

  Parc Seny - Oudergem

  • Bouwwerken in uitvoering.
  • Definitieve wijzigingsvergunning verkregen in Q4 2017.
  • Marketing gestart in juni 2017 - 68 % verkocht.
 • Royal Louise - Brussel

  8.000 M²

  Royal Louise - Brussel

  • Uitvoerbare stedenbouwkundige vergunning verkregen in Q3 2017.
  • Werkzaamheden zijn opgestart Q1 2018.
  • Verkoop is gestart en er is intussen reeds 74 % van de appartementen verkocht.
 • Greenhill Park - Brussel

  6.000 M²

  Greenhill Park - Brussel

  • Begin bouw Q3 2017.
  • 24 wooneenheden van de 31 verkocht - 76 % verkocht.
 • Koningslaan - Knokke-Heist

  5.300 M²

  Koningslaan - Knokke-Heist

  Vergunning afgeleverd in maart 2018, beroep van inwoners in behandeling bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 • 'T Zout - Koksijde

  4.700 M²

  'T Zout - Koksijde

  • Lancering van commercialisatie Q3 2017.
  • Begin bouw Q4 2017.
  • 25 wooneenheden van de 54 verkocht – 65 % verkocht.
 • Möbius - Brussel

  60.000 M²

  Möbius - Brussel

  • Vergunningen ontvangen in december 2017.
  • Toren I (volledig in gebruik door Allianz): het definitief programma is tot stand gekomen.
  • Toren II: een paar contacten zijn gelegd met mogelijke betrekkers, maar nog geen concrete besprekingen vonden plaats.
 • Cala - Luik

  20.000 M²

  Cala - Luik

  • Bouwwerken aangevat begin augustus 2018 – Einde voorzien voor Q4 2020.
  • Verhuring 45 % getekend – gevorderde onderhandelingen voor 25 %.
 • Belliard - Brussel

  13.800 M²

  Belliard - Brussel

  In ontwerpfase.

 • Sint-Michelswarande - Brussel

  70.000 M²

  Sint-Michelswarande - Brussel

  • De koopakte werd ondertekend op 22 maart 2018.
  • Leaseback van ING voor 5 tot 7 jaar vanaf deze datum.
  • Opmaak van het programma.
 • Key West - Anderlecht

  63.000 M²

  Key West - Anderlecht

  • In ontwerpfase.
  • Architecten zijn Henning Larsen en A2RC.
  • Indienen van de vergunning Q2 2019. Verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning voorzien begin Q4 2020.
 • De Brouckère - Brussel

  43.800 M²

  De Brouckère - Brussel

  • Architect Henning Larsen werd aan het projectteam toegevoegd.
  • Ontwikkeling van de plannen is aan de gang.
  • Indiening van de vergunning Q2 2019.
  • De stedenbouwkundige vergunning moet bekomen worden begin 2020.
 • Lebeau - Brussel

  41.500 M²

  Lebeau - Brussel

  • De architecten MLA+ en KSA zijn op basis van de internationale wedstrijd aangesteld.
  • Het programma is vastgelegd en de plannen voor de vergunning zijn in uitvoering.
 • Îlot Saint-Roch - Nijvel

  26.000 M²

  Îlot Saint-Roch - Nijvel

  • Eerste saneringsfase goedgekeurd en opgeleverd.
  • Optimalisatie van het programma.
  • Akkoord met de stad over een compacter project met tevens meer nadruk op het wonen, verkregen in Q3 2018.
  • Bekomen van de vergunning voor Q4 2019.
 • Vaartkom - Leuven

  13.500 M²

  Vaartkom - Leuven

  • De stedenbouwkundige vergunning werd verkregen in Q4 2017.
  • Bouwwerken gestart Q2 2018.
  • Renovatiewerken gestart.
  • Samenwerkingsovereenkomst gesloten met een uitbater van de assistentiewoningen.
  • Alle assistentiewoningen werden verkocht aan een internationale investeerder in Q4 2018.
 • Domaine des Vallées - Grez-Doiceau

  37.000 M²

  Domaine des Vallées - Grez-Doiceau

  • 93 % verkocht.
 • Les Cinq Sapins - Wavre

  8.800 M²

  Les Cinq Sapins - Wavre

  • Het bouwrijp maken van het terrein is afgerond met voorlopige oplevering in oktober.
  • De vergunningen zijn verkregen voor de huizen en een van de twee appartementsgebouwen, te weten 41 van 60 eenheden.
  • De vergunning van het tweede appartementsgebouw is in behandeling.
  • 7 getekende reserveringen (6 appartementen en een huis).
 • Astene - Astene

  173 kavels

  Astene - Astene

  Verkavelingsvergunning verkregen voor 173 kavels, voorbereiding van de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van de huizen en appartementen.

 • Middelkerke - Middelkerke

  119 kavels

  Middelkerke - Middelkerke

  • Verkoop van 8 kavels (authentieke akte).
  • Verkoopovereenkomst getekend met Havenzijde bvba voor 15 extra kavels.
 • Evergem - Evergem

  9 kavels

  Evergem - Evergem

  Werken wegennet op het eind van het jaar opgeleverd, en 7 verkoopakten getekend.