Jaar​verslag 2018
Jaar​verslag 2018
Download
Center

Chairman’s corner

2018 is zijn beloften nagekomen. Een uitzonderlijk jaar dat van IMMOBEL een echte pan‑europese organisatie heeft gemaakt. Marnix Galle,
Executive Chairman
Wij beloofden onze aandeelhouders bij de fusie van IMMOBEL en ALLFIN meer recurrentie, een steviger, beter en endabeler bedrijf met stijgende aandeelhouderswaarde en dividenden. We kunnen vandaag stellen dat de fusie een ongekend succes is.

Geachte mede-aandeelhouder,

Belofte maakt schuld.

Wij beloofden onze aandeelhouders bij de fusie van IMMOBEL en ALLFIN meer recurrentie, een steviger, beter en rendabeler bedrijf met stijgende aandeelhouderswaarde en dividenden. Ons vijfjarenplan was gebaseerd op geografische en sectoriële uitbreiding, met groei en een betere risicospreiding tot gevolg.

We kunnen vandaag stellen dat de fusie een ongekend succes is. Onze teams hebben met ongebreidelde energie dit bedrijf naar een hoger niveau getild. Wij zijn niet langer een Belgische speler met enkele internationale antennes. We zijn een pan- europees bedrijf geworden met best-of class medewerkers in al onze landen, gestoeld op een internationaal institutionele én familiaal ondernemende leest.

Stedelijke behoeften

De specifieke behoeften met betrekking tot onroerend goed veranderen sneller en sneller. Tien jaar geleden bestond vastgoed uit vier grote categorieën: residentieel, kantoren, winkels en logistiek. Vandaag tellen we er een twintigtal. Residentieel gebruik wordt opgesplitst per leeftijd, per duurtijd, per clustering van gebruikers die opnieuw hechte gemeenschappen willen vormen met gedeelde diensten. Hotels worden gediversifieerd voor alle mogelijke segmenten, duurtijden van verblijf en budgetten. Kantoren worden ook dienstverleners en een deel van de ruimte wordt gemeenschappelijk gebruikt binnen en tussen de bedrijven. Winkelvastgoed ondergaat fundamentele veranderingen ten gevolge van e-commerce en logistiek wordt georganiseerd tot “the last mile”.

De goed bestuurde steden en regio’s beseffen het vitale belang om alle gebruikers van de stad een betaalbare stek in hun stad te gunnen, dicht bij werk, school, cultuur, winkelgelegenheid en algemene beleving. Elke persoon, wie ook, moet zich goed voelen in zijn of haar omgeving, in een behulpzame en stimulerende stad, die geen hindernis is maar wel efficiëntie, voldoening en sociale mobiliteit stimuleert. De ‘stad van morgen’ gaat over niet meer of minder dan het bestendigen en verbeteren van ons huidige samenlevingsmodel dat, laten we het toegeven, onder druk staat.

Knowhow en integriteit

IMMOBEL bezit de kennis en heeft de bedrijfscultuur om hier ten volle haar verantwoordelijkheid op te nemen. Onze gewaardeerde knowhow in stadsvernieuwing en onze integriteit zijn gewaardeerde troeven. Zij hebben ertoe geleid dat Allianz ons de ontwikkeling van haar bestaande hoofdkwartier en haar nieuwe zetel in Brussel heeft toevertrouwd, dat ING in Brussel ons haar hoofdzetel heeft verkocht, dat wij uitgenodigd werden om een belangrijke participatie te nemen in de 240.000 m2 Slachthuissite in Antwerpen. Grote internationale spelers zoeken ons op om tezamen grote ontwikkelingen en structurele samenwerkingen aan te gaan. U leest hier zeker meer over gedurende het jaar of in een volgende brief...

Duurzame projecten

Wij laten ons ook niet onbetuigd inzake onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. IMMOBEL besteedt tot 1 %* van haar winst aan goede doelen. We maken er werk van om een CO2-efficient bedrijf te worden. Onze projecten moeten bijdragen tot het welzijn van de betrokken leefgemeenschappen en hun economische en sociale voordelen opleveren. De projecten moeten duurzaam zijn met de kleinste voetafdruk die de technologie mogelijk maakt. Oprechtheid en transparantie zijn de basiswaarden van ons bedrijf. Als werkgever bieden we gelijke kansen voor iedereen. Deze waarden vormen de basis van wie we zijn en zullen in onze dochterondernemingen even nadrukkelijk worden nageleefd.

Een goed doordachte strategie

Wij sluiten het boekjaar 2018 af met een nettowinst van 56,8 MEUR.

We moeten waakzaam zijn! Extreme geopolitieke krachten brengen schade toe, de economische cyclus zit in een mature fase, de eerste vertragingen worden her en der vastgesteld. Vastgoed kan onderhevig zijn aan deze potentiële negatieve tendensen.

Ons beroep geniet van een doordacht politiek en administratief beleid in dezelfde mate dat het schade ondervindt van een zwak vergunningsbeleid of van een onredelijke waaier van beroepsmogelijkheden. Het uitvoeren van onze strategie en het behalen van succes hangt sterk af van deze factoren.

2018 is een Premier Grand Cru geworden. Behalve totaal onvoorziene omstandigheden zouden de drie daaropvolgende jaren eveneens van hetzelfde kaliber moeten zijn. Wij werken hard voort om u tevreden en fier te houden over uw bedrijf.

Vriendelijke groet,

Marnix Galle,
Executive Chairman

* Gemiddelde op 5 jaar

Wij laten ons ook niet onbetuigd inzake onze sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. IMMOBEL besteedt tot 1 %* van haar winst aan goede doelen. We maken er werk van om een CO2-efficient bedrijf te worden.

BOODSCHAP van de CEO

2018 was een recordjaar met een EBITDA van 75,1 MEUR, een nettoresultaat van 56,8 MEUR, meer dan 500 MEUR beurswaarde, meer dan 820.000 m2 aan lopende projecten en de uitbreiding naar een zesde land. Een resultaat waarop we trots mogen zijn, want het weerspiegelt de strategische besluiten die we hebben genomen waarvoor we ons de laatste 4 jaar onophoudelijk hebben ingespannen.

Wij zijn bijzonder trots in nieuwe markten en bedrijfssectoren te investeren. Een project van luxehotel in Marbella en een iconische woontoren in Frankfurt bevestigen het succes van onze acquisitiestrategie in Europa. Alexander Hodac, 
Chief Executive Officer

Energie en solidariteit

De resultaten van de Groep tonen de toenemende kracht van onze teams, die met zorg zijn gerekruteerd, samengesteld en gemotiveerd sinds mijn aantreden in 2015, en dit in al onze filialen, verspreid over Europa. Deze teams bestaan momenteel uit meer dan 200 talentvolle medewerkers en het is dankzij hun energie en enthousiasme dat wij vandaag verder kunnen reiken dan onze doelen. Ik wil hen bedanken voor de toewijding die zij dagelijks aan de dag leggen.

Meer dan ooit moet ons vak van ontwikkelaar een drijvende kracht zijn voor solidariteit. De mens, de ontwikkeling van verschillende manieren van leven en werken, evenals het opzetten van een blijvende organisatiestructuur staan niet alleen centraal in onze strategie, maar ook in onze dagelijkse bedrijfsvoering.

Internationale expansie en lokale expertise

In 2018 zijn we erin geslaagd om onze internationale groei uit te breiden. We hebben ons kunnen omringen met succesvolle Europese partners om waarde te creëren in ieder land waarin we investeren via het opzetten van lokale afdelingen. In Frankrijk, bijvoorbeeld, hebben we al een gespecialiseerd team opgezet van 5 professionals die expert zijn van deze markt. We streven ernaar om geleidelijk aan de 80 talentvolle medewerkers van de  Franse Nafilyan & Partners groep in onze organisatie op te nemen. Ons engagement is even groot in België, waar we erin geslaagd zijn om ons te positioneren en terug te keren naar het hart van de bruisende wijken van de Europese hoofdstad met gemengde stadsprojecten en kantoren.

Ambitieuze overnames

Dankzij deze expertise en de ‘in-house’ vakkennis van ontwikkelaar, van aankoop tot verkoop, heeft de Groep zeer mooie acquisities kunnen verwezenlijken (meer dan 150.000 m2 in 2018), waarmee de effectiviteit van een intelligente strategie nog eens bevestigd wordt. Wij voeren prestigieuze en innoverende projecten uit en spelen zo steeds beter in op de vragen en ontwikkelingen van de markt. Deze flexibiliteit wordt gecombineerd met een financiële strategie gericht op diversificatie van onze financieringsbronnen. Een ambitieuze aanpak waardoor wij in oktober, met groot succes, een nieuwe uitgifte van twee schijven van 50 MEUR (over 5 en 7 jaar) van retail- projectobligaties hebben kunnen realiseren.

Al deze resultaten geven blijk van ons streven om de groei van de vastgoedportefeuille van IMMOBEL in Europa voort te zetten, in het belang van onze aandeelhouders, de stad en haar inwoners.

Alexander Hodac,
Chief Executive Officer