Jaar​verslag 2018
Jaar​verslag 2018
Download
Center

Kerncijfers

Het bedrijf behaalde een Return on Equity* van 18,7 %, dankzij het efficiënte gebruik van zijn balans.

 

*Return on Equity: nettowinst van het boekjaar / eigen vermogen per einde vorig boekjaar.

Geconsolideerde kerncijfers

KERNCIJFERS IMMOBEL GROEP (MEUR)
  2014 2015 2016 2017 2018
Nettowinst, aandeel van de Groep 20,0 0,7 52,5 11,0 56,8
Eigen vermogen, aandeel van de Groep 196,7 194,4 311,0 303,6 344,6
Beurskapitalisatie (inclusief eigen aandelen) 177,5 174,2 530,0 551,8 503,9
Beurskapitalisatie (exclusief eigen aandelen) 177,5 174,2 464,7 484,2 442,4

326,1 MEUR
bedrijfsopbrengsten in 2018

75,1 MEUR
EBITDA

56,8 MEUR
nettowinst

344,7 MEUR
eigen vermogen

GEGEVENS PER AANDEEL (EUR) (EXCLUSIEF EIGEN AANDELEN)
   2014 2015 2016 2017 2018
Aantal aandelen (duizenden) aan het einde van het boekjaar 4.122 4.122 8.767 8.772 8.777
Nettowinst, aandeel van de Groep 4,9 0,2 6 1,3 6,5
Waarde van het geconsolideerde eigen vermogen 47,7 47,2 35,5 34,6 39,3
Gewoon bruto dividend 2,40 0,00 2,00 2,20 2,42
Gewoon netto dividend 1,80 0,00 1,40 1,54 1,69
BEURSCIJFERS
  2014 2015 2016 2017 2018
Koers op 31 december (EUR) 43,1 42,3 53,0 55,2 50,4
Hoogste notering (EUR) 44,5 52,7 53,8 59,7 57,0
Laagste notering (EUR) 36,5 40,1 38,2 51,0 47,0
Koers / netto boekwaarde 90,3  % 89,7  % 149,4  % 159,5  % 128,4  %
Bruto return op 1 jaar** 24,0  % 0,0  % 25,3  % 9,8  % -4,8  %
Bruto dividend / koers 5,6  % 0,0  % 3,8  % 4,0  % 4,8 %
Netto dividend / koers 4,2 0,0  % 2,6  % 2,8  % 3,4  %

** Bruto return op 1 jaar: (laatste slotkoers + dividenden betaald tijdens de laatste 12 maanden - eerste koers van de periode) / eerste koers van de periode.

Portfolio

Evolutie van de portefeuille per land - vóór IFRS 11 (MEUR)

België
Luxemburg
Polen
Evolutie van de portefeuille per activiteit - vóór IFRS 11 (MEUR)

Kantoren
Residentieel
Landbanking

Belangrijkste elementen van de geconsolideerde staten (MEUR)

RESULTATENREKENING
  2014 2015 2016 2017 2018
Bedrijfsopbrengsten 41,2 60,6 298,6 149,0 326,1
Bedrijfskosten -38,4 -53,1 -238,7 -127,1 -261,0
Aandeel in het resultaat van de verbonden ondernemingen 24,9 -0,4 7,7 3,4 5,2
Bedrijfsresultaat 27,6 7,1 67,7 25,3 70,3
Financieel resultaat -7,0 -6,4 -3,9 -4,8 -4,8
Resultaat vóór belastingen 20,6 0,7 63,8 20,5 65,5
Belastingen -0,6 -0,1 -10,2 -9,6 -8,6
Resultaat van het boekjaar 20,0 0,7 53,6 10,9 56,9
Aandeel van IMMOBEL in het resultaat 20,0 0,7 52,5 11,0 56,8
Bedrijfsresultaat / nettoresultaat (MEUR)

Bedrijfsresultaat
Nettoresultaat, aandeel van de groep
FINANCIËLE POSITIE
ACTIVA 2014 2015 2016 2017 2018
Vaste activa 77,5 67,5 88,3 66,2 181,7
Immateriële vaste activa en goodwills 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4
Materiële vaste activa 0,9 0,7 0,9 1,0 0,9
Vastgoedbeleggingen 2,7 2,8 2,9 3,0 104,3
Financiële vaste activa 73,4 63,4 70,2 50,7 70,6
Overige 0,4 0,4 14,2 11,0 5,4
Vlottende activa 367,0 379,6 627,9 734,1 784,7
Voorraden 311,0 334,5 443,1 518,5 511,8
Geldmiddelen 25,5 17,0 120,6 147,9 170,9
Overige 30,5 28,1 64,1 67,6 102,0
TOTAAL DER ACTIVA 444,5 447,1 716,2 800,2 966,4
 
EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA 2014 2015 2016 2017 2018
Totaal eigen vermogen 196,7 194,4 314,9 303,6 344,7
Langlopende verplichtingen 152,4 145,5 286,7 338,8 332,9
Financiële schulden 150,5 143,8 281,6 330,1 322,0
Overige 2,0 1,8 5,1 8,7 10,8
Kortlopende verplichtingen 95,3 107,3 114,6 157,8 288,7
Financiële schulden 67,7 62,3 40,5 68,8 193,7
Overige 27,6 45,0 74,1 89,0 95,0
TOTAAL DER PASSIVA EN EIGEN VERMOGEN 444,5 447,1 716,2 800,2 966,4